سال جهش تولید
راه های ارتباطی ما
 • اصفهان، خيابان ميرزا طاهراول، ميدان شهيدسردارمهدي نصر
 • ۳۷۷۱۷۰۵۴ - ۳۷۷۱۹۱۵۶
 • ۳۷۷۱۰۴۱۰
 • منطقه 9
  منطقه 9

شهرداري منطقه 9 با مساحت 23 كيلومترمربع، از سمت شمال به خيابان شهيد آيت ا… اشرفي اصفهاني، از جنوب به ناژوان - حاشيه زاينده‌رود، از شرق به بزرگراه شهيد خرازي و از غرب به خیابان آتشگاه -کوچه چهارده معصوم - محله جروکان تاشهید غفاری و خیابان اشرفی اصفهانی محدود می شود.

: 75,168 نفر
: 1,054 هکتار
: 170 هکتار
: 1,328,837 مترمربع
 • شنبه
 • یک‌شنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنج‌شنبه
 • جمعه
شنبه, 29 شهریور 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
یکشنبه, 30 شهریور 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
یکشنبه, 30 شهریور 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
دوشنبه, 31 شهریور 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
سه شنبه, 01 مهر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
چهارشنبه, 02 مهر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
پنجشنبه, 03 مهر 1399
برای روز انتخاب شده رویدادی ثبت نشده است.
نقشه منطقه نه