سال جهش تولید
  • 1399-03-03 13:41
  • كد محتوا:10009

مشخصات کلی

سيد عباس روحاني اصفهاني
1347
مدیر منطقه 9
1399/05/27 21:49

تحصیلات

  • کارشناسی فقه و مبانی حقوق از دانشگاه مرکز مدیریت دولتی
  • کارشناسی برنامه ریزی شهری از دانشگاه صدوق یزد

سوابق کاری و مدیریتی

محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
آموزش و پرورش کارمند13701371
حراست منطقه 10 شهرداری اصفهانمسئول13821383
منطقه 10 شهرداری اصفهانمعاون خدمات شهری 13831384
منطقه 8 شهرداری اصفهانمعاون خدمات شهری 13841385
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 213851386
شهرداری اصفهانمدیر عامل شرکت واحد اتوبوسراني شهرداري اصفهان13861394
شهرداری اصفهانمدیر منطقه 913941399

مطالعات و پژوهش ها

  • مقاله برنامه ریزی شهری در کنفرانس فرانکفورت آلمان

پروژه های شاخص اجرا شده در دوره ی مدیریت

  • AFC-BRT-AVI
  • نت اتوبوسرانی

شبکه های اجتماعی