سال جهش تولید
  • 1399-04-13 17:07
  • كد محتوا:14387
در سال 1964 میلادی، محمدقلی ملک پور پس از دریافت مدرک مهندسی معماری و شهرسازی از کشور آلمان، شرکت ام جی ام را که مخفف حروف نام و نام خانوادگی خودش بود، در اصفهان تأسیس کرد. طی سه دهه، دفتر ام جی ام، 3 میلیون مترمربع انواع ساختمان‌ها را در ایران ساخت که بزرگ ترین آنها، ملک شهر بود که در سال های پایانی حکومت محمدرضا پهلوی(سال 1350 به بعد) ساخته شد. در سپتامبر 1977 میلادی، گروهی از معماران بین المللی و برنامه ریزان امور شهری، در بازدید از ایران، ملک شهر را به عنوان یک پروژه موفق و به ثمر رسیده مورد تشویق قرار دادند. در سال 1360 با ورود ایرانی های مقیم کشور عراق که در یک شورش، از کشور عراق رانده شدند و به ایران مهاجرت کردند، مالکان زمین های منطقه را به مهاجرین فروختند و از آن تاریخ به بعد، محلة عرب ها (امیرعرب) در کنار ملک شهر به وجودآمد. منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.